Kancelaria Radcy Prawnego

Jarosław Wiśniewski

Oferta

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postaci:

 • konsultacji prawnych,

 • sporządzania projektów umów,

 • sporządzania opinii prawnych do umów,

 • przygotowywania pism procesowych,

 • przygotowywania pism w postępowaniu administracyjnym,

 • reprezentowania przed sądami i organami administracji,

 • reprezentowania w negocjacjach,

 • windykacji należności,

 • prowadzeniu rozmów ugodowych.


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego (np. dochodzenie należności, odszkodowania, nieruchomości, spadki),

 • prawa gospodarczego (zwł. umowy w obrocie gospodarczym, reprezentacja w postępowaniu przed sądem),

 • ubezpieczeń (np. dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli),

 • prawa pracy (np. ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zaskarżanie wypowiedzeń, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę lub za wypadek przy pracy, uchylenie kary porządkowej),

 • prawa rodzinnego (np. alimenty, rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, opieka i kuratela),

 • prawa administracyjnego (reprezentowanie przed organami administracji, sądami administracyjnymi, wnioski, podania, skargi, odwołania, zażalenia),

 • prawa wykroczeń (pisma, reprezentacja przed sądem),