Kancelaria Radcy Prawnego

Jarosław Wiśniewski

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo w formie umowy z Klientem i jest dostosowane w miarę możliwości do jego potrzeb, a także zależy od:

1) rodzaju i specyfiki zlecenia

2) terminu wykonania

3) wartości przedmiotu sprawy

4) nakładu pracy.

Honorarium ustalane jest w taki sposób aby struktura wynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowania prawnika i dawała Klientowi możliwość odpowiedniego zaplanowania budżetu i monitorowania wydatków.

Formy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.
  • System rozliczeń CAP (tzw. górne ograniczenie wynagrodzenia) – jest to forma stosowana w połączeniu ze stawkami godzinowymi, zakłada ona ustalenie, iż wynagrodzenie za wykonaną usługę nie przekroczy określonego poziomu.
  • Wynagrodzenie od sukcesu (tzw. success fee) – zakłada ona wypłatę dodatkowego wynagrodzenia po uzyskaniu przez Kancelarię konkretnego efektu. Wynagrodzenie to może być stosowane zarówno z system ryczałtowym jak i godzinowym. Przy wyborze tej opcji wynagrodzenie ryczałtowe jak i godzinowe ustalane jest w stawkach zdecydowanie niższych niż zwyczajowo przyjęte.